Điều kiện giao dịch chung

dieu kien 1

Điều kiện giao dịch chung

Mỗi một doanh nghiệp ra hoạt động đều có những điều kiện giao dịch chung. Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, khách hàng và doanh nghiệp đều có những nguyên tắc giao dịch thống nhất

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ:

Chúng tôi chỉ cung cấp hàng hóa cho khách hàng trong điều kiện hợp tác vui vẻ và hợp pháp giữa ai bên. Và trong điều kiện khách hàng tuân thủ các quy định của doanh nghiệp chúng tôi.

b) Chính sách hoàn trả:

Chúng tôi cam kết hoàn trả lại tiền cho khách hàng hoặc đổi trả hàng không đạt chất lượng lấy sản phẩm mới đạt chuẩn như cam kết trong hợp đồng.

c) Chính sách bảo hành sản phẩm:

Chúng tôi có chính sách bảo hành sản phẩm theo quy định của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật. Các sản phẩm tập vở học sinh được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn chung.

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ:

Chúng tôi có bản quy chuẩn tiêu chuẩn các dịch vụ phục vụ khách hàng

đ) Nghĩa vụ của người bán và khách hàng:

Nhân viên có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng giao dịch mua bán một cách thuận lợi, hợp với tiến trình giao dịch. Trên cơ sở tôn trọng khách hàng. Ngược lại khách hàng cũng có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ của bản thân khi tiến hành giao dịch với doanh nghiệp chúng tôi.