Chính sách đổi/trả hàng hóa

doi tra hang 1

Chính sách đổi/trả hàng hóa tại DNTN Nhật đông

 

Nếu sản phẩm giao cho khách hàng bị lỗi do doanh nghiệp chúng tôi sản xuất, chúng tôi sẽ có chính sách hoàn trả tiền lại cho khách hàng theo quy định:

Chúng tôi hoàn trả tiền cho khách hàng trong những trường hợp nào?

Trong những trường hợp sau đây thì khách hàng được hoàn trả tiền:

+ Sản phẩm bị lỗi do doanh nghiệp chúng tôi sản xuất

+ Sản phẩm bàn giao bị dư(Dư thì có thể hoàn trả lại)

 

Bao lâu để nhận lại sản phẩm hoặc tiền hoàn trả?

Ngay sau khi khách hàng báo cáo với doanh nghiệp chúng tôi, sẽ có bộ phận liên hệ kiểm tra thông tin và làm thủ tục hoàn tiền trong vòng 01 tuần.