5/24, Bình Đức, Bình Hòa
Thuận An, BÌnh Dương

Công ty sản xuất cung cấp giấy in, giấy bao gói hàng tại Đồng nai

Công ty sản xuất cung cấp giấy in, giấy bao gói hàng tại Đồng nai

DNTN Nhật đông chuyên sản xuất giấy các loại cung cấp cho thị trường tỉnh đồng nai, bao gồm các loại giấy như:

+ Giấy in A4, A3, A5,…

+ Giấy xi măng bao gói hàng

+ Giấy xả từ cuộn giấy theo yêu cầu

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?